OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN JACINTO CALVO

Aportar e socializar o coñecemento e as innovacions no ámbito da acción política.

Apoiar a clase traballadora e a os homes e mulleres que loiten contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar a sociedad para convertirla nunha sociedade libre, igualitaria, solidaria e en paz que busca acadar o progreso social.

Constituir un referente difusor dos principios de liberdade de conciencia, de democracia, de progreso social e de igualdade.

Promover, Impulsar e canalizar iniciativas que contribuan o desenvolvemento político e social e a o progreso económico e cultural da Provincia de Lugo, fomentando o coñecemento, a expansión e o desenvolvemento do pensamento socialista, para acadar unha sociedade mais desenvolvida, xusta, solidaria, igualitaria, democrática, participativa e respetuosa.

Desplegar a sua actividade en beneficio do conxunto dos cidadans e cidadanas da provincia de Lugo  e prestar atención a os residentes lucenses no exterior, co fín de contribuir a sua vinculación, e no seu caso, a sua reintegración a realidade da provincia de Lugo.

Impulsar medidas concretas destinadas a aplicación efectiva do principio de igualdade que permita a completa integración das mulleres no proceso de desenvolvemento global da nova sociedade.

Facilitar unha igualitaria redistribución dos recursos familiares, sociais, políticos e laborais entre homes e mulleres.

Seguir, analizar e estudiar a realidade política, social, económica e cultural da provincia de Lugo.

A elaboración, publicación e difusión de traballos de estudio, investigación ou información nas áreas de actividade da Fundación.

©2019 Fundación Jacinto Calvo

Acceso usuarios