FUNDACIÓN JACINTO CALVO

A Fundación Jacinto Calvo é unha organización sen ánimo de lucro, que desenvolve a sua actividade na provincia de Lugo.

A Fundación ten vocación de permanencia e a vontade de Promover, Impulsar e canalizar as iniciativas que contribuan o desenvolvemento político e social e o progreso económico e cultural da Provincia de Lugo, fomentando o conocimiento, a expansión e o desenvolvemento do pensamento socialista, para alcadar unha sociedade mais desenvolvida, xusta, solidaria, igualitaria, democrática, participativa e respetuosa.

©2019 Fundación Jacinto Calvo

Acceso usuarios